Antifascism är självförsvar Free Joel!

Am 14.​Dezember 2013 ver­tei­dig­te Joel eine An­ti­ras­sis­ti­sche-​De­mo in Kärr­trop/Stock­holm gegen den An­griff von 30 Nazis.
Am Dienstag den 29.04.2014 wurde Joel jetzt zu 6,6 Jahren Knast verurteilt. Gegen das Urteil wird Berufung eingelegt.
No justice – no peace!
Antifascism is self-defence! Free Joel!

Im Aktuelen AIB gibt es einen Bericht zu Repression und Antifa u.a. auch zu Joel.

Hier noch ein Brief von Joel:
So, today the verdict will fall. The question is if it will be in proportion to what happened in the Stockholm suburb of Karrtorp? Will it be in proportion to the verdicts that were delivered to the nazis? Probably not. The prosecutor have called for a 7 year punishment. This is the very same prosecutor who was happy with a few months of jail-time for the Nazis who attacked the peaceful manifestation. The same prosecutor who, in the closing argument, said that it was enough to ask people to go to a peaceful manifestation to be judged as a leader.

I have no illusion about walking out today as a free man. I would lie if I told you that I wouldn‘t think it would feel hard with 7 years of jail-time, but it wouldn‘t change anything. I am and will always remain a devoted anti fascist, and on the outside someone else will stand in my place. This letter will be the last I write to this page, after that my wish is that it will be used for the support of other anti fascists. The witch hunt for anti fascists has only just begun, and many more are waiting for their turn to stand trial for what happened in Karrtorp. In any case, this is my letter.

I grew up in the town of Linkoping during the 80’s and 90’s. At that time Linkoping was the center for the production of white power-music in all of Europe. There were several Nazi organizations and the streets were crawling with fascists. The Nazis murdered, assaulted and threatened people. For a fact, in 1997 they attacked a peaceful anti racist demonstration in the same way they recently did in Karrtorp.

I remember how I, as a 7 year old, for the first time got called a wog/wetback. This was in 1986. Today it’s 2014, and today when my 6 year old son was on the way to visit me he got called the same thing. Some things never change. Racists spread their disgusting hate, and the fascists attack anyone who dare stand up against them.

The police were not able to defend the anti racist demonstration in Linkoping in 1997, just like they were unable to defend the manifestation in Karrtorp sixteen years later. The difference is that in Linkoping only a few dared to defend themselves, in Karrtorp we were over one hundred. We stayed together, and we drove the Nazis away!

So, about the violence. This is where the argumens about different sides of the same coin come to play. Narcissists like the so called journalists Janne Josefsson and Jan Guillou shed crocodile tears and talk about how it should be impossible to claim self defense when someone has gotten stabbed in the back. But to understand th violence we have to take a look at what actually happened:

About 30 Nazis attack a peaceful manifestation. The Nazis had armed themselves with stick, glass bottles and knifes. At least one of the Nazis rushed the peaceful manifestation with a drawn knife in his hand. Several knifes were later found in the vicinity of where the Nazis finally got arrested. Several of the Nazis who participated in the attack have previously been convicted of violent attacks when people have been stabbed, even killed. At the time of the attack there were only six policemen present, all of whom have said that they had no possibility to protect the manifestation, they were outnumbered. The Nazi who got stabbed was in the first line of attackers, heavily involved in fighting with the anti racist demonstrators. He got stabbed at the Karrtorp square, before police reinforcements had arrived. All of this is already proven, all of these things are facts.

It might seem cold and merciless to stab someone with a knife. But please consider the situation and what the Swedish Nazi movement have shown capable of (several stabbings and even murders during the recent years) and that the police themselves have said they had no means to protect us. Ad the fact that at least one of the Nazis, probably more of them, had drawn knifes during the attack. Sum all of this together and then maybe you can get a glimpse of all of the things that were rushing through my mind at that time. With that said I want to ad that violence must never ever become a mean of its own, it must always be analyzed and other ways of action must always be considered. In Karrtorp it was a tactical necessity to strike back.

Finally I again want to thank everyone who have showed their support for me and my family. It means the world to me. And to all of you who continue the struggle against racism and fascism in your schools, at your workplaces, in art and music or on the streets – I love you!

Stay together and take care of one another.

Keepers of the Faith /Joel

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Så idag kommer domen. Kommer den att stå i proportion till vad som hände i Kärrtorp? Och till nazisternas domar? Förmodligen inte. Åklagaren har yrkat på ett 7-årigt straff för mej. Det är samma åklagare som är nöjd med några månaders fängelse för nazisterna som attackerade den fredliga demonstrationen. Samma åklagare som i sin slutplädering menade på att man är anstiftare till våldsamt upplopp för att man uppmanar folk till att delta i en fredlig demonstration.

Jag har ingen illusion om att gå fri. Jag skulle ljuga om jag sa att det inte skulle vara jobbigt att få en 7-års volta men det förändrar inte mycket. Jag kommer alltid att vara en övertygad antifascist och på utsidan kommer någon annan att fylla min plats. Det här blir det sista som jag skriver till den här sidan. Sen får den gärna användas till att stötta andra antifascister. Hetsjakten på antifascister har bara börjat, fler står på tur att dras till rättegång för vad som hände i Kärrtorp. I alla fall, håll till godo.

Jag växte upp i Linköping på 80 och 90-talet. På den tiden var Linköping den staden som producera mest vitmakt-musik i hela Europa. Det fanns ett flertal nazistorganisationer i stan och på gatan kryllade det av dom. Dom mördade, misshandlade och hotade folk. Faktum är att dom 1997 attackerade en antirasistisk demonstration på liknande sätt som nazisterna gjorde i Kärrtorp.

Jag kommer ihåg att jag var 7 år när jag för första gången blev kallad svartskalle. Det var 1986. Nu är vi inne på 2014 och idag när min 6-åriga son var på väg för att besöka mej blev han kallad för svartskalle. Samma sak förr som nu. Rasister spyr ut sina äckliga åsikter och fascisterna attackerar de som står upp emot dem.

Polisen kunde inte försvara den antirasistiska demonstrationen i Linköping 1997, precis som de inte kunde försvara den i Kärrtorp 16 år senare. Skillnaden på dom två händelserna var att i Linköping var det några få som försvarade sej, i Kärrtorp var vi över 100 personer som gick samman och körde bort nazisterna.

Så till våldet. Det är här kålsuparteorierna kommer in. Narcissisterna Janne Josefsson och Jan Guillou ojar sej, hur kan man hugga någon i ryggen och samtidigt kalla det för självförsvar? Inte helt oväntat var någon av dem eller andra journalister på plats. För att förstå våldet får vi kolla på lite av den fakta som finns,

ca 30 nazister attackerar en fredlig demonstration. Dom var beväpnade med flaskor, påkar och knivar. Minst en av nazisterna hade en dragen kniv under deras attack i Kärrtorp. Ett flertal knivar hittades i anslutning till den plats nazisterna sedan grips. Många av de nazister som deltog i attacken är dömda för att han använt kniv eller varit i anslutning när folk har knivhuggits och mördats. På plats fanns 6 poliser, vilka samtliga har sagt att de var för få för att kunna skydda demonstrationen. Personen som blev knivstucken var vid tillfället i det främsta ledet inbegripen i slagsmål med demonstranter. Han blir stucken på torget innan dess att polisens förstärkning hade hunnit fram. Allt det är bevisat. Det är fakta.

Det kan tyckas kallt och skoningslöst att sticka någon med kniv men med tanke på vad nazisterna i Sverige är kapabla till (bl.a knivhögg och misshandlade personer från SMR en kille till döds i Vallentuna för nåt år sedan) och att polisen inte kunde skydda oss. Lägg där till att minst en av nazisterna men mer sannolikt att fler av nazisterna hade dragna knivar under attacken. Summera allt detta och ni får de tankar som for i genom mitt huvud då. Med det sagt vill jag även tillägga att våld får aldrig ha ett egenvärde, det måste ständigt analyseras och övervägas. I Kärrtorp var det taktiskt rätt att slå tillbaka.

Avslutningsvis vill jag återigen tacka alla som stöttat mej och min familj. Det betyder allt för mej. Och till alla er som fortsätter kampen mot rasism och fascism på gatan, i skolan, på arbetet eller genom era arbeten, i text, bild eller musik – Jag älskar er.

Håll ihop, ta hand om varandra.
Samma lika, samma liga.
Keepers of the Faith /Joel